Αρσάκεια Πατρών

Μέσα από τα μαθήματα τής Ιστορίας, των Καλλιτεχνικών, τής Θεατρικής Αγωγής και τής Μουσικής, οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, κατά τη διάρκεια τού Α΄ τριμήνου, προσέγγισαν με τρόπο δημιουργικό και διαθεματικό την ελληνική μυθολογία.

Αρχικά μελέτησαν και επεξεργάστηκαν σχετικό με τους θεούς και τις θεές τού Ολύμπου υλικό στο μάθημα τής Ιστορίας.

Έπειτα έπαιξαν το εκπαιδευτικό παιχνίδι "Μάντεψε ποιος…",  με την καθοδήγηση των δασκάλων τους κ. Χρήστου Παναγιωτόπουλου και Ευγενίας Μπουραζέρη.

Επίσης, ζωγράφισαν τους αγαπημένους τους θεούς υπό ένα σύγχρονο πρίσμα, με τη βοήθεια τής κ. Άλκηστης Παναγιωτοπούλου, άνοιξαν...  το κουτί τής Πανδώρας κατά το θεατρικό παιχνίδι που συντόνισε η κ. Κωνσταντίνα Κωστοπούλου και, τέλος, ταξίδεψαν στην ιστορία τής μουσικής τής Αρχαίας Ελλάδας και κατασκεύασαν τη λύρα τού θεού Απόλλωνα, υπό την καθοδήγηση τής κ. Πηνελόπης Σουβαλιώτη.