Αρσάκεια Πατρών

Από τις 18 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2021 υλοποιήθηκε από την κ. Φωτεινή Αραπάκου, υπεύθυνη τής Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υπηρεσίας τού Σχολείου μας, πρόγραμμα ψυχικής ενδυνάμωσης σε όλες τις τάξεις τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών.

Οι μαθητές ανακάλυψαν τις δικές τους στρατηγικές προσαρμοστικότητας, αυτές που τους βοηθούν να αντεπεξέλθουν συναισθηματικά σε μια δύσκολη περίοδο, και έμαθαν πώς να δημιουργούν με τους συμμαθητές τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης δυσκολιών και δυσάρεστων συναισθημάτων.

Μέσα από το πρόγραμμα ενδυνάμωσης οι μαθητές αξιοποιούν τη δύναμη τής ομάδας, στην οποία νιώθουν ότι ανήκουν και  αισθάνονται ασφαλείς και δημιουργικοί για να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις.