Αρσάκεια Πατρών

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 η καθηγήτρια Μουσικής κ. Πέπη Σουβαλιώτη  πραγματοποίησε στην Εστία Επιστημών δίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών

Στόχος τής παρουσίασης ήταν η διδακτική προσέγγιση τής επιστήμης τής Φυσικής μέσα από την Μουσική.

Τα παιδιά παρακολούθησαν αλλά και συμμετείχαν σε πειράματα οπτικοποίησης τής μεταφοράς ενέργειας των ηχητικών κυμάτων και συζήτησαν το γεγονός ότι δεν μεταδίδονται τα ηχητικά κύλματα στο κενό, για την ανάκλαση και την περίθλαση τού ήχου, καθώς και για άλλα φαινόμενα τού ήχου που η μελέτη τους βοηθά στην κατασκευή συναυλιακών χώρων με καλύτερη ακουστική.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρωινό αποτέλεσε για τους μαθητές τής Ε΄τάξης το ερέθισμα για τη διεξαγωγή των δικών τους ερευνών αναφορικά με τη σχέση Φυσικής και Μουσικής.