Αρσάκεια Πατρών
Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 οι μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών, που διδάσκονται τη Γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα, επισκέφθηκαν με την καθηγήτριά τους κ. Μαρία Ζαχαροπούλου, το Γαλλικό Ινστιτούτο. 
Παραμονές τής πιο μικρής ημέρας τού χρόνου οι μικροί γαλλόφωνοι σινεφίλ τού Σχολείου μας γιόρτασαν βλέποντας ταινίες μικρού μήκους για παιδιά.