Αρσάκεια Πατρών
H ΣΤ΄ τάξη φέτος στο πλαίσιο του διαθεματικού της προγράμματος ασχολήθηκε με το πάντα επίκαιρο θέμα: «Πόλεμος και ειρήνη». Στόχος του προγράμματος ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τα οφέλη της ειρήνης και τα δεινά του πολέμου.

Οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πατρών παρουσιάζουν τη διαθεματική εργασία τους με θέμα «Γεωμετρία στην Τέχνη και Τέχνη στη Γεωμετρία».  

Η διεξαγωγή του διαθεματικού προγράμματος της Δ΄ τάξης με τίτλο «Ζωή με λιγότερα σκουπίδια» είχε ως βασικό στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μικρούς μαθητές/τριες στα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας, να τους βοηθήσει να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να κατανοήσουν πώς με τη σωστή διαχείριση των απορριμάτων φροντίζουν και οι ίδιοι ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, «το σπίτι μας», τον πλανήτη Γη.

«Ότ…αν κάθε μέρα» ονομάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπόνησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 οι μαθητές της Γ΄ τάξης. Το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από επιμέρους διαθεματικές προσεγγίσεις θεμάτων από την ιστορία, την περιβαλλοντική αγωγή και τη φιλαναγνωσία. Στο τέλος των δράσεών μας και με αφορμή το βιβλίο του Α. Παπαθεοδούλου «Αν κάθε μέρα», οι μαθητές της Γ΄ τάξης παρουσιάζουν μέσα από το δικό τους βιβλίο, το οποίο οπτικοποίησαν κιόλας, το απόσταγμα όλων όσων αποκόμισαν αυτή τη χρονιά.

Τη φετινή χρονιά τα πρωτάκια του Αρσακείου Δημοτικού Πατρών ταξίδεψαν στον όμορφο κόσμο των συναισθημάτων. Στόχος του προγράμματος ήταν, μέσα από κείμενα απλά και κατανοητά και από μια σειρά δράσεων να κινητοποιηθεί τόσο το συναίσθημα όσο και η λογική τους και το κυριότερο, να εκπαιδευτούν στη διαχείριση των δυσάρεστων συναισθημάτων.

Η επίδραση τής μουσικής στον άνθρωπο
Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Μουσικής μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών συμμετείχαν σε διαθεματικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο 2014.

Δείτε τις διαθεματικές εργασίες 2012-13 τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών ανά τάξη:
Α' Τάξη (Τα παιδία παίζει),   Β' Τάξη (Άμμος και γυαλί),    Γ΄ Τάξη (Η γυναίκα),   Δ΄ Τάξη (Το κερί),   Ε΄ Τάξη (Το ταξίδι τής Ε΄1 τάξηςΦιλία: ένας θησαυρός στη ζωή μας, Μια χρονιά πέρασε),  Στ΄ Τάξη (Ταξίδι στην Ιθάκη μας).
dasos skandaliasΟι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Δημοτικού Πατρών εμπνεύστηκαν το παραμύθι "Το δάσος της σκανταλιάς" στο πλαίσιο τού προγράμματος "Μ' ένα βιβλίο πετάω". Δείτε το παραμύθι πατώντας στο εικονίδιο.
Οι   μαθητές  τής  Α΄  τάξης  τού  Αρσακείου  Δημοτικού  Πατρών  συμμετείχαν, με  την  καθοδήγηση  τής δασκάλας  τους,  κ.  Ελένης  Καραλή,  σε ένα πρόγραμμα  Αγωγής  υγείας. Το  συγκεκριμένο   πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των διαθεματικών  δραστηριοτήτων  που  έχουν  ενταχθεί  στο  πρόγραμμα  σπουδών τού  σχολείου. Δείτε εδώ την εργασία τους.
Δείτε παρακάτω την εργασία που εκπόνησαν μαθητές τού Αρσακείιου Δημοτικού Πατρών με τίτλο "Ταξίδι για το φως".