Η βιβλιοθήκη των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης χρησιμοποιείται από το Γυμνάσιο και το Λύκειο και καλύπτει επαρκώς τις πληροφοριακές και ερευνητικές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Διαθέτει 2.500 περίπου τίτλους βιβλίων, σχετικών με τις εξής θεματικές κατηγορίες: Λογοτεχνία, Γλωσσολογία, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Ιστορία, Γεωγραφία, γενικά θέματα. Επίσης, διαθέτει πλήρη σειρά Λεξικών και εγκυκλοπαιδειών, Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και τηλεόραση.

Οι χώροι της βιβλιοθήκης διατίθενται για ανάγνωση, τη χρησιμοποίηση του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, το δανεισμό βιβλίων και την διδασκαλία μαθητών με την χρήση των σχετικών κάθε φορά βιβλίων.

Η αίθουσα του αναγνωστηρίου, εξοπλισμένη με Η/Υ, είναι ένας ευχάριστος χώρος εργασίας τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, κυρίως για την διεκπεραίωση ομαδικών ή ατομικών εργασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Σχολείου μας.

006