Η Βιβλιοθήκη των Αρσακείων Σχολείων Πάτρας βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του σχολείου και καλύπτει επιφάνεια 65 τμ. Λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη και είναι ενιαία για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο αποσκοπώντας:

  • στην αποτελεσματική συμβολή στο πρόγραμμα των Σχολείων και στην επιτυχή ανταπόκριση στις πληροφοριακές και ερευνητικές ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού της Φ.Ε.
  • στη διατήρηση και ανάπτυξη της συλλογή υλικού που έχει στην κατοχή της.
  • στη λειτουργία ως κέντρο πληροφόρησης και στο να αποτελέσει σημαντικό αρωγό στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου.

Δραστηριότητες

bibl PA4Λέσχη ανάγνωσης

Η βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς έχει δημιουργήσει Λέσχη Ανάγνωσης, η οποία για την ώρα λειτουργεί με παιδιά του Δημοτικού μια φορά το μήνα και κάθε φορά τα παιδιά επεξεργάζονται ένα διαφορετικό θέμα ή βιβλίο και γίνονται διάφορες δραστηριότητες. Στόχος της βιβλιοθήκης είναι να επεκταθεί ο θεσμός αυτός στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Λογοτεχνικές αναζητήσεις

Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθιερώνονται λογοτεχνικές παρουσίασεις, οι οποίες αφορούν κάθε φορά ένα συγκεκριμένο συγγραφέα ή ποιητή ή λογοτέχνες μια συγκεκριμένης περιόδου και λαμβάνουν μέρος στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Εκδηλώσεις

Στο χώρο της βιβλιοθήκης διοργανώνονται διάφορες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το χώρο του βιβλίου και όχι μόνο, καθώς διαθέτει χώρο και υλικοτεχνική δομή που να επιτρέπει κάθε είδους παρουσίαση. 

Έχουν αναπτυχθεί μέσω τής βιβλιοθήκη δραστηριότητες οι οποίες λειτουργούν επικουρικά στις εκπαιδευτικές δράσεις τού σχολείου. Αυτές συνοψίζονται στην Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης και στις Λογοτεχνικές Αναζητήσεις.

Επικοινωνία

Αγ. Παρασκευής, Πλατάνι, Ρίο, 26504
τηλ.: 2610-990350, Fax: 2610-995688
e-mail: bibl-p@arsakeio.gr