Η Βιβλιοθήκη των Τοσιτσείων-Αρσακείων Σχολείων Εκάλης είναι ενιαία για τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Στη συλλογή της περιλαμβάνει επιστημονικά συγγράμματα, ελληνική και ξένη λογοτεχνία, πληροφοριακά βιβλία (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κτλ.), λευκώματα, σχολικά βοηθήματα, παιδικά βιβλία, περιοδικές εκδόσεις καθώς και πλούσιο οπτικοαουστικό υλικό. Όλο το υλικό της βιβλιοθήκης είναι ταξινομημένο και τεκμηριωμένο σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και το υλικό της είναι διαθέσιμο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχουν Η/Υ που δίνουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης μέσω του Internet. Τέλος, στη βιβλιοθήκη πραγματοποιούνται ξεναγήσεις και ενημερώσεις, εκθέσεις βιβλίων και περιοδικών, ομιλίες συγγραφέων, λέσχες ανάγνωσης καθώς και διαθεματικά projects.

Δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δημοτικού οργανώνονται και φέτος στη Βιβλιοθήκη των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης με σκοπό την προώθηση του βιβλίου, την ενίσχυση του ρόλου της βιβλιοθήκης στη σχολική ζωή καθώς και την καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα και τα βιβλία.

Κατάλογοι Βιβλίων με προτάσεις δανεισμού από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης
για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.