Η βιβλιοθήκη των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων χρησιμοποιείται από τα σχολεία καλύπτοντας τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών για έρευνα και πληροφορίες.

Στη συλλογή της περιλαμβάνει επιστημονικά συγγράμματα, ελληνική και ξένη λογοτεχνία, πληροφοριακά βιβλία (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κτλ.), λευκώματα, σχολικά βοηθήματα, παιδικά βιβλία, περιοδικές εκδόσεις καθώς και πλούσιο οπτικοαουστικό υλικό

Οι χώροι της βιβλιοθήκης διατίθενται για ανάγνωση, για τη χρησιμοποίηση του έντυπου υλικού, καθώς και για το δανεισμό βιβλίων και τη διδασκαλία μαθητών με τη χρήση των σχετικών κάθε φορά βιβλίων.