Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε τις εργασίες τού 2ου Διεθνούς e-Συνεδρίου που διοργάνωσε το Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Η Εκπαίδευση σε ένα κόσμο που αλλάζει: Ζητήματα τεχνολογίας, πολιτισμού και δημοκρατίας στη διδακτική πράξη και μάθηση».


Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιουνίου 2021.