Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού διετέλεσε επιμορφώτρια επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. «Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη» για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επιμόρφωση τής 1ης περιόδου (Μάρτιος - Ιούνιος 2020), διάρκειας 90 ωρών, πραγματοποιήθηκε σε δύο επιμορφωτικά κέντρα με 30 ξενόγλωσσες επιμορφούμενες από όλη την Ελλάδα, που είχαν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε. μέχρι και το φθινόπωρο τού 2019.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τής πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και την  εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», τού επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού – Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014- 2020) και το ελληνικό Δημόσιο.