Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε, στις 27 Οκτωβρίου 2020, με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) για καθηγητές τής γερμανικής γλώσσας«Praktische Tipps & Hinweise für den Online-Unterricht mit Maximal A2 in der Klett Book-App», που διοργάνωσε ο εκδοτικός οίκος "Klett Hellas ΕΠΕ".