Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Online tools to enhance collaboration”, που διοργάνωσε o Maxime Drouet, από τις 10 μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2018.

Σκοπός τού σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση διαδικτυακών εργαλείων και η παρουσίαση ιδεών, στρατηγικών και τεχνικών που θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν και εμψυχώσουν τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με την μαθησιακή ιδιαιτερότητα τού καθενός, τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους, για την πιο εύκολη εκπόνηση e-Twinning project.