Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο έξι εβδομάδων τής European Schoolnet Academy με θέμα «Europeana in your classroom: building 21st-century competences with digital cultural heritage» (Η Europeana στην τάξη σας: διαμορφώνοντας ικανότητες του 21ου αιώνα με εφαλτήριο την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά).
Το σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων από όλο τον κόσμο, έχει απώτερο στόχο να ενισχύσει τις ψηφιακές ικανότητες και πρακτικές των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση τής πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο τής χώρας τους, αλλά και άλλων χωρών, προκειμένου να προβούν αποτελεσματικότερα στην ενσωμάτωση στοιχείων πολιτισμού και κουλτούρας στα μαθήματα και στις πρακτικές που εφαρμόζουν στο γνωστικό αντικείμενό τους.
Το πρόγραμμα διήρκεσε από τις 30 Απριλίου έως και τις 15 Ιουνίου 2018.