Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μεταλληνού Αγγελική παρακολούθησε επιτυχώς το σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας μέσα από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle».
Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών Α΄ Αθηνών κ. Μαστορίδη Ελευθέριο με την υποστήριξη τού ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας, ενώ η διεξαγωγή του είχε γνωστοποιηθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής Ελλάδας με το υπ’αριθμ. 651/16-09-2016 έγγραφο. Υλοποιήθηκε στην Αθήνα με τη μέθοδο τής Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, για 26 εβδομάδες,
από 22 Νοεμβρίου 2016 μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017.
Κατά τη διάρκειά του διεξήχθησαν πέντε (5) ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, στο 2ο Πειραματικό
Γυμνάσιο Αθηνών, συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ωρών.
Ο χρόνος που εκτιμάται ότι απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι είναι 120 ώρες.
Η επιμορφούμενη υπέβαλε μέσα από το διαδίκτυο τις απαιτούμενες πρακτικές ασκήσεις που αφορούσαν στον σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην παρουσίαση και στην αξιολόγηση μιας διδακτικής ενότητας με μεθόδους ασύγχρονης και ηλεκτρονικής μάθησης, στη χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ελεύθερου λογισμικού καθώς και στην εγκατάσταση και χρήση εφαρμογών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.