Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ολοκλήρωσε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο έξι εβδομάδων τής European Schoolnet Academy, με θέμα «Teaching with Space and Astronomy in your Classroom: Our wonderful universe».
Το συγκεκριμένο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων από όλο τον κόσμο, έχει απώτερο στόχο να παροτρύνει τους επιμορφούμενους να συμπεριλάβουν στο διδακτικό τους αντικείμενο στοιχεία που αφορούν στο διάστημα και την αστρονομία, ώστε η μαθητική κοινότητα να αποκτήσει ενδιαφέρον και για επαγγέλματα που έχουν άμεση σχέση με αυτά τα στοιχεία.
Κυρίως δε να κάνει γνωστό το διεθνές επιστημονικό πρόγραμμα “Space awareness” στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.
Και σ΄αυτό το σεμινάριο, όπως και σε όλα τα σεμινάρια τής European Schoolnet Academy, οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν μια σειρά μαθημάτων, σχολιάζουν και τεκμηριώνουν σε διαδικτυακούς τόπους τις απόψεις τους, και για να αποκτήσουν βεβαίωση παρακολούθησης εκπονούν σχέδιο μαθήματος το οποίο αξιολογείται από τρεις τουλάχιστον άλλους επιμορφούμενους.
Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από τις 29 Μαΐου έως και τις 5 Ιουλίου 2017.