Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Entrepreneurial learning across all subjects”, που διοργάνωσαν οι Anusca Ferrari and Tomislava Recheva, από τις 11 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2017.
Σκοπός τού σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση και η ανταλλαγή ιδεών, στρατηγικών, διαδικτυακών εργαλείων και τεχνικών που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να δημιουργήσουν καινοτόμα projects με σκοπό την ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών.