Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Cooperative learning andassessment”, που διοργάνωσε η Rosa Gaspar από τις 15 μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2016.
Σκοπός τού σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση και η ανταλλαγή ιδεών, στρατηγικών, διαδικτυακών εργαλείων και τεχνικών που θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν και να εμψυχώσουν τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με την μαθησιακή ιδιαιτερότητα τού καθενός, τις ικανότητες και τις δυνατότητές του.