Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσάνθη Αλεξάνδρου και Χριστίνα Φόρστερ παρακολούθησαν την 1η ημερίδα τού εξεταστικού φορέα γερμανικής γλώσσας ÖSD στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Auf dem Weg zur Prüfung – Χαράζοντας τον δρόμο για τις εξετάσεις».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, και αφορούσε στην παρουσίαση των εξετάσεων γερμανικών πτυχίων των βαθμίδων A1-B2.
Οι καθηγήτριες συμμετείχαν ακόμη σε Workshops με θέμα «Δημιουργία των items των θεμάτων εξέτασης» και «Διδασκαλία Γερμανικών μέσα από την Τέχνη – Artful Thinking».