Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Φ. Μάζη και Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησαν την 4η Ημερίδα τού Ινστιτούτου ÖSD Ελλάδος με θέμα «Χαράζοντας τον δρόμο για τις εξετάσεις», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017, από τις 10.00 π.μ. μέχρι και τις 17.30 μ.μ., στη Σχολή Μωραΐτη.