Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στην επιτροπή κριτών τού 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου -με διεθνή συμμετοχή‐ για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από 21 έως 23 Οκτωβρίου 2016 και διοργανώθηκε από την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), υπό την αιγίδα τού υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.