Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 1ο Παναμερικανικό Διαδικτυακό Συνέδριο Γερμανών Καθηγητών GETVICO (German Teacher Virtual Conference), που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2016 από τις 14.30 έως και τις 15.10.
Η εισήγησή της είχε τίτλο «Spielerisches Deutschlernen am Beispiel des Brettspiels „Mensch ärgere dich nicht“» (Παιγνιώδης μάθησης τής Γερμανικής με αφορμή το επιτραπέζιο παιγνίδι „Mensch ärgere dich nicht” – Γκρινιάρης) και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.
Ο ιστότοπος με όλο το υλικό τού διεθνούς συνεδρίου: https://www.goethe.de/ins/us/en/spr/unt/ver/vir/pra.html