Στο πλαίσιο τής Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, στις 2 Απριλίου2021, oι μαθητές όλων των τάξεων τού Γερμανικού Τμήματος των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης ενημερώθηκαν από τις καθηγήτριες τους κ. Χρ. Ζαχμάνογλου και Ευγ. Κλεφτάκη για την συμβολή των Αδελφών Γκριμ στην διατήρηση των παραμυθιών, και μεταφέρθηκαν για λίγο στον μαγευτικό κόσμο όλων αυτών των γνωστών παραμυθιών.

Συγκεκριμένα, η  Γ΄ τάξη παρακολούθησε την ταινία "Das erste Buch von Felix und Franziη", η Δ΄και Ε΄ τάξη την Aschenputtel στη γερμανική γλώσσα, ενώ η Στ΄ τάξη ένα power point για την ζωή και το έργο των Αδελφών Γκριμ.

Οι μαθητές ζωγράφισαν τους ήρωες των παραμυθιών, συζήτησαν για τους συμβολισμούς των παραμυθιών και έμαθαν σχετικό λεξιλόγιο.

Η προβολή είχε ως σκοπό την επαφή των μαθητών με τον γερμανικό πολιτισμό και σημαντικούς εκπροσώπους του, καθώς και την εξοικείωσή τους με ακούσματα τής γερμανικής γλώσσας εκτός σχολικής τάξης.