Οι μαθητές τού Γερμανικού τμήματος τής Δ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων υλοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ.

Χρησιμοποιώντας τη γερμανική γλώσσα επιχείρησαν να συγκρίνουν τα κέρματα τού ευρώ από διάφορες χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, μελέτησαν τις απεικονίσεις των κερμάτων τού ευρώ τού γερμανικού κράτους και έμαθαν ποια η σημειολογία σε κάθε απεικόνιση.

Συμμετέχοντας στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ανακάλυψαν ότι είχαν και οι ίδιοι στην κατοχή τους κέρματα που ανήκαν σε διάφορες χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία παρουσίασαν στους συμμαθητές τους στην τάξη.