Την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων τού Τμήματος Γερμανικών είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν διαδικτυακά με συνομηλίκους Ρώσους μαθητές από σχολείο τής Μόσχας.

Οι Ρώσοι μαθητές, που διδάσκονται επίσης τη γερμανική γλώσσα ως β΄ ξένη γλώσσα, φοιτούν στο Moscow Economic School.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μεταξύ τους για το σχολείο τους, τα ενδιαφέροντα τους αλλά και καθημερινά επίκαιρα θέματα.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά των δύο σχολείων έχει ξεκινήσει το σχολικό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος «Das Bild der Anderen», το οποίο διοργανώνει το Goethe Institut.