Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ινστιτούτο Goethe οι μαθητές των Γερμανικών και των Γαλλικών τής Στ΄τάξης γιόρτασαν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών για πρώτη φορά όλοι μαζί, σε πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο και για τις δύο γλώσσες.
Κατά τη διάρκεια τής επίσκεψης τα παιδιά συμμετείχαν σε γλωσσικά παιχνίδια και κινητικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα Γερμανικά, στα Γαλλικά αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας έμαθαν ξένες λέξεις και εκφράσεις, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, αλλά και διασκέδασαν γνωρίζοντας στοιχειά άλλων πολιτισμών.