Τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, στo πλαίσιο τού διαθεματικού τους προγράμματος «Αγαπώ σημαίνει꞉ Δίνω – Μοιράζομαι – Χαρίζω», οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης επεξεργάστηκαν το γνωστό παραμύθι των αδελφών Γκριμ «Οι Μουσικοί τής Βρέμης».
Οι μαθητές, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των καθηγητριών τους, διάβασαν το πρωτότυπο κείμενο σε απλοποιημένη μορφή στη Γερμανική Γλώσσα και στη συνέχεια ανέλυσαν και επεξεργάστηκαν το νόημα και το επιμύθιο τού κειμένου, το οποίο σχετιζόταν με το αντικείμενο τής διαθεματικής τους εργασίας, αφού τα ζωάκια τής ιστορίας κατορθώνουν βασισμένα στη φιλία και στη συνεργασία να επιβιώσουν και να πετύχουν τους στόχους τους.
Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και έφτιαξαν μικρές ασκήσεις σχετικές με το κείμενο, όπως κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα και αντιστοιχίσεις, τις οποίες αντάλλαξαν με τους συμμαθητές τους και τις επεξεργάστηκαν μέσα στην τάξη.
Τέλος, προχώρησαν στη δραματοποίηση τής ιστορίας, στην οποία οι μαθητές συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό.
Την προσπάθεια αυτή είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να απολαύσουν και οι γονείς των μαθητών στην παρουσίαση τής διαθεματικής τους εργασίας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επιτυχία στους ρόλους τους χρησιμοποιώντας με ευχέρεια τη Γερμανική Γλώσσα.