Με αφορμή το κεφάλαιο 7 τού βιβλίου "Paul, Lisa und Co" οι μαθητές τής τάξης Ε΄1 και Ε΄2 τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης στο μάθημα των Γερμανικών, υπό την καθοδήγηση των καθηγητριών τους κ. Χρ. Ζαχμάνογλου και Π. Λάβδα, έφτιαξαν αφίσες για το χριστουγεννιάτικο παζάρι, που έγινε στις 8 Δεκεμβρίου 2016.
Συγκεκριμένα οι μαθητές έμαθαν τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να  περιλαμβάνει μια αφίσα (ονομασία, ώρα, τοποθεσία και το λεξιλόγιο τής αντίστοιχης εκδήλωσης).
Οι καθηγήτριες, τέλος, παρουσίασαν στους μαθητές τα διάφορα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα παζάρια που διοργανώνονται στη Γερμανία, όπως π.χ. το παζάρι τής Νυρεμβέργης.