Στο πλαίσιο τού εορτασμού τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 οι μαθητές των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης, με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους στη β΄ ξένη γλώσσα (Γαλλικών και Γερμανικών), πραγματοποίησαν σειρά εκδηλώσεων. Σκοπός ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την εκμάθηση και τη σημασία των ξένων γλωσσών.
Συγκεκριμένα οι μαθητές τής Γ΄ τάξης ζωγράφισαν γαλλικές και γερμανικές σημαίες, τονίζοντας τα χρώματα στην αντίστοιχη γλώσσα, και τραγούδησαν παραδοσιακό παιδικό τραγούδι στα Γερμανικά και στα Γαλλικά (Guten Tag και Frère Jacques).
Οι μαθητές τής Δ΄ τάξης, στο μάθημα των Γερμανικών, ζωγράφισαν σημαίες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και έμαθαν τις ονομασίες τους στις αντίστοιχες γλώσσες. Στο μάθημα των Γαλλικών, οι μαθητές χρωμάτισαν φυλλάδιο και έμαθαν την ονομασία διαφόρων χωρών και των πρωτευουσών τους στα Γαλλικά.
Στην τάξη οι μαθητές κατέγραψαν παροιμίες στα Ελληνικά και στα Γερμανικά, τόνισαν τη σημασία τους και τις σχεδίασαν. Στο μάθημα των Γαλλικών, τα παιδιά είδαν βίντεο με χαιρετισμούς από όλες τις ευρωπαïκές χώρες και μέσα από εκπαιδευτικό φυλλάδιο έμαθαν τις ονομασίες χωρών, πόλεων και γλωσσών στα Γαλλικά.
Οι μαθητές τού Γερμανικού τμήματος τής Στ΄ τάξης έπαιξαν μέσα στη τάξη ένα παιχνίδι γνώσεων (Quiz für Deutschlerner) σχετικά με τη γερμανική γλώσσα και κουλτούρα. Ενώ οι μαθητές των άλλων τμημάτων τής Στ΄ τάξης έπαιξαν διαδραστικό παιχνίδι στον ιστότοπο Toporopa με τις σημαίες και τις ονομασίες των χωρών και επεξεργάστηκαν σχετικό φυλλάδιο για την εμπέδωση τους. Τέλος, σε κάποια άλλα τμήματα τα παιδιά παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπόνησαν εργασίες σχετικές με τις χώρες αυτές, τη γλώσσα και τους λαούς τους.
Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες τονίστηκε στους μαθητές η αξία τής πολυγλωσσίας και τής πολυπολιτισμικότητας στις μέρες μας.