Ακολουθώντας το έθιμο "Schultüte" (σχολικό χωνί), οι καθηγήτριες των Γερμανικών κ. Χριστίνα Ζαχμάνογλου και Πελαγία Λάβδα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, καλωσόρισαν με ελκυστικό τρόπο τους μαθητές τής Γ΄ τάξης των Α΄, Β΄ και Γ΄ Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης
Για περισσότερα από 200 χρόνια σε όλες τις γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία) η έναρξη τού σχολικού βίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο έθιμο ("Schultüte"). Τα παιδιά παίρνουν από τους δασκάλους και τους γονείς τους ένα χρωματιστό χωνί με γλυκίσματα και σχολικά είδη, ώστε να έχουν μια γλυκιά και δημιουργική σχολική χρονιά.
Έτσι τα παιδιά ξεκίνησαν ένα γλυκό ταξίδι γνώσεων και εμπειριών στον ανεξερεύνητο για αυτούς ακόμα κόσμο τής γερμανικής γλώσσας.