Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 ένα διαφορετικό γλυκό καλωσόρισμα περίμενε τους μαθητές τού τμήματος Γερμανικών τής  Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων  με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά. 
Παρέλαβαν από τη δασκάλα τους μια Schultüte ακολουθώντας το έθιμο τής σχολικής ζωής των γερμανόφωνων χωρών, όπου οι μαθητές παίρνουν από τους δασκάλους τους και τους γονείς τους την πρώτη ημέρα τού σχολείου ένα μεγάλο χρωματιστό χωνί γεμάτο με σχολικά είδη και γλυκίσματα  (Schultüte).