Οι μαθητές τής Ε΄ ταξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης στο μάθημα των Γερμανικών, με αφορμή το κεφάλαιο 5 τού βιβλίου τους Paul, Lisa und Co, παρουσίασαν στις 5 Νοεμβρίου 2014  τα αγαπημένα τους πρόσωπα στην καθηγήτριά τους κ. Χριστίνα Ζαχμάνογλου. Άλλοι μίλησαν για τα είδωλά τους, ενώ άλλοι για τον καλύτερο τους φίλο.


Μετά την παρουσίαση έπαιξαν κουίζ με τα συγκεκριμένα πρόσωπα και έφτιαξαν ένα ταμπλό με τις αντίστοιχες φωτογραφίες και πληροφορίες. Στόχος τού κουίζ ήταν να γίνουν οι ίδιοι οι μαθητές μικροί δημοσιογράφοι, θέτοντας απλές ερωτήσεις.