Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 οι μαθητές των Στ΄ και Ε΄ τάξεων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Ψυχικού που έχουν επιλέξει Γερμανικά ως Β΄ ξένη γλώσσα επισκέφθηκαν, με την καθηγήτριά τους κ. Χριστίνα Ζαχμάνογλου, την έκθεση Mathematik zum Anfassen (Μαθηματικά χειροπιαστά) στο Goethe Institut.


H διαδραστική αυτή έκθεση σχεδιάστηκε από το μουσείο Mathematikum τού Giessen τής Γερμανίας. Εκεί οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να εξερευνήσουν δοκιμάζοντας, ακουμπώντας και βιώνοντας περισσότερα από 20 εκθέματα τού Μουσείου Μathematikum. Παιχνίδια και η λύση γρίφων όπως "Ο πύργος τού Ionah", "Το διαβολικό Τ", "Η διπλή πυραμίδα", "Ο κύβος τού Soma" ήταν το κλειδί τής επιτυχίας τής έκθεσης.