Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α' τάξη των Αρσακείων - Τοσιτσείων Γυμνασίων κατά τη σχολική χρονιά 2022-23 ότι οι μαθητές θα εξεταστούν σε διαγώνισμα διαβαθμισμένης δυσκολίας στα Αγγλικά και στα Γαλλικά ή Γερμανικά.


Στόχος του διαγωνίσματος είναι η κατάταξή τους σε τμήματα που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Το κατατακτήριο διαγώνισμα θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από τη Διεύθυνση του Σχολείου τους. Διευκρινίζουμε ότι ακόμη και οι μαθητές που είναι κάτοχοι διπλώματος θα εξεταστούν στο κατατακτήριο, όμως μπορούν να το προσκομίσουν στο σχολείο ώστε να ληφθεί υπόψιν κατά την αξιολόγηση και κατάταξή τους.

Δείτε την ύλη εδώ.