Οι καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου και των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού κ. Έρη Λιάκου συμμετείχαν ως εισηγήτριες στις εργασίες τού 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας με θέμα «Athènes 2019 français, passion pour demain !» («Αθήνα 2019, Γαλλικά, πάθος για το αύριο!»). Το συνέδριο οργανώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καθηγητών Γαλλικής (FIPF) και διεξήχθη στην Αθήνα από 4 έως 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι καθηγήτριες των Αρσακείων παρουσίασαν εργαστήριο με τίτλο «Le pouvoir émotionnel de l’art: une dimension réaliste dans la classe de fle» («Η συγκινησιακή δύναμη τής τέχνης: μια ρεαλιστική διάσταση τής τάξης των Γαλλικών»). Πρόκειται για σχέδιο μαθήματος το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου επιπέδου Α2 με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε διάφορες εκφάνσεις τής τέχνης και την επαφή τους με τον γαλλικό πολιτισμό.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο παρουσιάστηκε από τις καθηγήτριες κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου, Όλγα Δασκαλοπούλου και Έρη Λιάκου και βασίστηκε στον άξονα τού συνεδρίου « Diversité culturelle et diversité linguistique - La promotion de la diversité culturelle et linguistique au sein de la francophonie » («Η προώθηση τής πολιτιστικής και γλωσσολογικής διαφορετικότητας στο πλαίσιο τής Γαλλοφωνίας»).

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες (γλωσσικές, επικοινωνιακές και διαθεματικές) δείχνουν πώς μπορεί να μελετηθούν κατά τη διάρκεια ενός διδακτικού έτους και με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων τέσσερα διαφορετικά έργα τέχνης. Παράλληλα, το σύνολο των εργασιών ενθαρρύνουν και παρακινούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά, να ανακαλύπτουν, να συνεργάζονται, να εκφράζονται και να δημιουργούν.