Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Γ΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Ευανθία Δούβλου συμμετείχε σε πρόγραμμα 400 ωρών με τίτλο «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες» και έλαβε πιστοποιητικό παρακολούθησης τού προγράμματος.

Στο πρόγραμμα εκπονήθηκαν τρεις εργασίες εκ των οποίων η πρώτη περιελάμβανε σχέδιο μαθήματος Γαλλικής γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση οργανώθηκε από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης “Easy Education”, που είναι αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και αναγνωρισμένο από την ΕΕ με πιστοποιητικό EUROPASS.