Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Δέσποινα Χατζηιωάννου παρακολούθησε την επιμορφωτική δράση εκπαιδευτικών Γαλλικών (ΠΕ05), που διοργανώθηκε από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 κ. Ματθαίο Πατρινόπουλο, Ελένη Μανιάτη, Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Ευάγγελο Κανίδη ΠΕ86, Στέλιο Μαρκαντωνάκη ΠΕ05 και Αντιγόνη-Μέλισσα-Ίρις Χατζηϊωάννου ΠΕ07, με θέμα «Διαμορφώνοντας Συνεργατικά Περιβάλλοντα στην ».

Η συγκεκριμένη δράση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού 2ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής (Πράξη 12η/30.05.2019 τής Ολομέλειας), πραγματοποιήθηκε στα 11ο και15ο Δημοτικά Σχολεία Νέας Ιωνίας, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.

Το πρόγραμμα τής επιμορφωτικής δράσης περιελάμβανε: 

  • Εισήγηση τού κ. Στέλιου Μαρκαντωνάκη ΣΕΕ ΠΕ05, με θέμα «Η διδασκαλία τής Γαλλικής Γλώσσας στο Περιβάλλον τής
        Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

  • Εισήγηση των κ. Ματθαίου Πατρινόπουλου ΣΕΕ ΠΕ70 και Ζαχαρούλας Ταβουλάρη ΣΕΕ ΠΕ70, με θέμα 
        «Συν-εργαζόμενοι στο Σχολικό Περιβάλλον»

  • Συζήτηση, προτάσεις εκπαιδευτικών, ανατροφοδότηση