Η καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου συμμετείχε στις εργασίες τού 14ου Ετήσιου Σεμιναρίου για τους Καθηγητές Γαλλικής, με θέμα «Quels défis pédagogiques pour l’enseignant de français ?» («Παιδαγωγικές προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό των Γαλλικών»), που πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, από τις 4 ώς και τις 7 Σεπτεμβρίου 2018, υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας.
Στο πλαίσιο τού εν λόγω σεμιναρίου η καθηγήτρια παρακολούθησε μια σειρά από εργαστήρια και εισηγήσεις Γάλλων και Ελλήνων καθηγητών και ερευνητών, συνολικής διάρκειας 21 ωρών.