Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Εκπαίδευση και πολιτισμός: Σχέσεις και προοπτικές», που οργανώθηκε υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από 20 έως 22 Απριλίου 2018.
Την εισήγησή της με τίτλο «Η φωνή τής Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο μάθημα των Γαλλικών. Μία πρόκληση. Γιατί;» με άξονα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση παρακολούθησαν καθηγητές και Σχολικοί Σύμβουλοι με πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Μαμάκη, Σχολικό Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης Λασιθίου.
Στο συνέδριο συμμετείχαν με εισηγήσεις καθηγητές Πανεπιστημίου, Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων.
Η εισήγηση τής κ. Δασκαλοπούλου διακρινόταν για την πρωτοτυπία, τη μέθοδο και το περιεχόμενό της. Η εισηγήτρια τόνισε τη σημασία τής Συγκριτικής Λογοτεχνίας, η οποία δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίζουμε τη λογοτεχνία ως ιδιαίτερη λειτουργία τού ανθρώπινου πνεύματος, να κάνουμε τεχνικές ή θεματικές συγκρίσεις, να συγκρίνουμε από μια πιο ειδική ή πιο γενική οπτική γωνία. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου επιπέδου Β2, Sorbonne B2, είναι γλωσσικές, επικοινωνιακές, δημιουργικές, διαθεματικές και πολιτισμικές και έχουν στόχο να αποκτήσουν οι έφηβοι τη συνήθεια να αναλύουν ένα λογοτεχνικό κείμενο, να βρίσκουν τον προσανατολισμό τους μέσα σε αυτό, να ανακαλύπτουν τον πλούτο των μέσων και το ενδιαφέρον για να δημιουργούν επικοινωνιακές καταστάσεις που θα επιτρέπουν να βελτιωθεί ο προφορικός και ο γραπτός τους λόγος και, επιπλέον, να συγκρίνουν το γαλλικό λογοτεχνικό κείμενο με ένα ελληνικό.