Μια βραδιά αφιερωμένη στους μεγάλους Γάλλους συγγραφείς Jean-Paul Sartre, Jean Giraudoux, Alfred de Musset και Guy de Maupassant, που οργάνωσε η amopahellas (Association des Membres dans l’Ordre des Palmes Académiques), παρακολούθησε η καθηγήτρια Γαλλικών των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.
Εξέχοντες καθηγητές τής Σορβόννης (Jean-François Louette, Florence Naugrette, Bernard Franco, Boris Lyon-Caen) ανέλυσαν τα έργα "Les Mots", "Electre", "Lorenzaccio", "Le Horla et autres contes", αντίστοιχα. Τα συγκεκριμένα τα λογοτεχνικά έργα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εξετάσεων των διπλωμάτων Sorbonne C1 και Sorbonne C2 για το έτος 2017-2018.