Η κ. Όλγα Δασκαλοπούλου, καθηγήτρια Γαλλικών των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, συμμετείχε ως εισηγήτρια σε πανελλήνιο συνέδριο με θέμα «Κοινωνία και σχολείο, μία σχέση υπό διαπραγμάτευση», το οποίο διεξήχθη από 13 έως 15 Μαΐου 2016 στη Χερσόνησο τού Ηρακλείου Κρήτης. Η εισήγηση είχε τίτλο «Ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων στη διδασκαλία τής γαλλική γλώσσας με βιωματικό τρόπο».
Η καθηγήτρια, βασιζόμενη στα χαρακτηριστικά τού ανοικτού σχολείου, που είναι οι σύγχρονες μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά και τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, και με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και την αξιοποίηση τού πολιτισμικού κεφαλαίου, πρότεινε μια διδακτική προσέγγιση διαπολιτισμικού χαρακτήρα στο μάθημα τής Γαλλικής Γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με αφορμή τη συμμετοχή μαθητών στον διαγωνισμό Γαλλοφωνίας (πλάνο διδασκαλίας – εξέλιξη – τελικό αποτέλεσμα).
Το προεδρείο τού συνεδρίου αποτελούσαν οι: Νικόλαος Βιδάκης (πρόεδρος), επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Γεώργιος Στριλιγκάς, σχολικός σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εμμανουήλ Μηλιαράκης, διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Αντώνιος Μυλωνάκης, σχολικός σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμητρα Μακρή, σχολική σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Μετά την παρουσίασή της η κ. Δασκαλοπούλου απάντησε σειρά ερωτήσεων, τόσο από τους συμμετέχοντες όσο και από τα μέλη τού προεδρείου, που αφορούσαν κυρίως στα εξής θέματα:
-  Πόσο εφικτό είναι να γίνεται το μάθημα με βιωματικό τρόπο, γίνεται πάντα ή λόγω των συγκυριών, δηλαδή τής συμμετοχής στον διαγωνισμό;
-  Κατά πόσο είναι εφικτό να γίνεται ένα project διαθεματικά; αυτό είναι εύκολο με βάση το πρόγραμμα; Οι υπόλοιποι καθηγητές είναι διαθέσιμοι να συμμετάσχουν;
-  Ο πολιτισμός μελετήθηκε στο συγκεκριμένο project λόγω του θέματος του διαγωνισμού ή είναι μέλημα τού καθηγητή να το εισάγει στη διδασκαλία τού μαθήματός του;
- Σε ποιές περιπτώσεις το κάνει;
- Είναι πάντα εφικτό;
- Οι μαθητές ανταποκρίνονται;
- Πόσο χρόνο πήρε το συγκεκριμένο εγχείρημα και συμμετείχαν με το ίδιο ενδιαφέρον όλοι οι μαθητές;
- Στα σχολεία σας φαίνεται, και είναι θαυμάσιο αυτό που γίνεται, ότι κατέχει πρωτεύοντα ρόλο ο πολιτισμός, η κουλτούρα, η τέχνη μαζί με τη διδασκαλία της γλώσσας. Πώς καταφέρατε και καταλήξατε σε αυτή την προσέγγιση τής γνώσης;
- Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μυστικό για να προσελκύσετε τους μαθητές σε θέματα πολιτισμικού περιεχομένου στη διδασκαλία του μαθήματος;

Η κ. Δασκαλοπούλου απάντησε με άνεση στις ερωτήσεις καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο πολιτισμός μιας περιοχής, η ιστορία, τα έθιμα, οι συνήθειες, η παράδοση μπορούν και πρέπει να ενταχθούν στο μάθημα των Γαλλικών. Η συμμετοχή μιας τάξης μαθητών σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό, όπως αυτός τής Γαλλοφωνίας, μπορεί να είναι μόνο η αφορμή που θα δώσει κίνητρο στους μαθητές να μάθουν να εκφράζονται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε μια ευρύτερη κοινωνία πολιτισμού.
Κάθε εκπαιδευτικός έχει ατομική και κοινωνική ευθύνη να εισάγει στοιχεία πολιτισμού, με κάθε ευκαιρία, στο μάθημά του, είτε διδάσκει στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια εκπάιδευση.