Η κ. Όλγα Δασκαλοπούλου, καθηγήτρια Γαλλικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, θα συμμετάσχει ως επιμορφώτρια για το έτος 2016 σε ένα πρόγραμμα συνεχούς επιμόρφωσης καθηγητών το οποίο δημιουργήθηκε το 2011 από τη σύμπραξη τού Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας (APF – FU) με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Μορφωτική Υπηρεσία τής Πρεσβείας τής Γαλλίας στην Ελλάδα.
Σκοπός τού προγράμματος αυτού είναι να στηρίξει την προσπάθεια προσαρμογής των εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Για εφέτος προτείνονται δώδεκα σεμινάρια κατάρτισης τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις προσδοκίες τής πλειονότητας των καθηγητών γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα.
Διαμορφωμένα από τους εκπαιδευτές, εγκρίθηκαν από την συντονιστική επιτροπή και, τέλος, δοκιμάστηκαν πιλοτικά από καθηγητές τής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα προτεινόμενα σεμινάρια αξιολογούνται συστηματικά από τους συμμετέχοντες. Η αξιολόγηση αυτή επιτρέπει την βελτίωση και την επικαιροποίηση τού περιεχομένου τής επιμόρφωσης.