Οι καθηγήτριες Γαλλικών κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου και Όλγα Δασκαλοπούλου παρακολούθησαν 7 ώρες επιμόρφωσης (εργαστήρια, διαλέξεις), στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (APF) και η Πρεσβεία τής Γαλλίας στην Ελλάδα-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο “L’école de demain” (“Το Σχολείο τού αύριο”).
Το σεμινάριο διεξήχθη στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο). Οι καθηγήτριες παρακολούθησαν τα εξής: "Arts plastiques et écriture créative à l’école primaire: Comment un tableau peut créer le lieu propice pour engendrer l’écriture créative au cours du FLE, Jouons pour apprendre . . . (à enseigner), La médiation scolaire: un processus d’apprentissage selon Jean-Pierre Bonafé-Schmitt, spécialiste de la médiation scolaire et de la médiation citoyenne en France, Des activités et des jeux pour “voyager” dans l’univers merveilleux de la francophonie avec nos élèves".
Tις εισηγήσεις και τα εργαστήρια πραγματοποίησαν οι σύμβουλοι κ. Δήμητρα Κούκα, Στέλιος Μαρκαντωνάκης, Χρυσούλα Τσίγκρη και οι καθηγήτριες κ. Ελισάβετ Κρίπα και Χρυσούλα Ρούγα.