Με την αρχή τής σχολικής χρονιάς στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία προβλήθηκε η γαλλική ταινία κινουμένων σχεδίων τού Jacques-Remy Girerd «La prophétie des grenouilles», στο πλαίσιο τού εκπαιδευτικού προγράμματος «if-cinéma» και σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Στη συνέχεια οι μαθητές τής Α´ τάξης τού Β´ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Έρης Λιάκου, συμμετείχαν σε σειρά από δραστηριότητες βασισμένες στο περιεχόμενο τής ταινίας.
Η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε το θέμα εισήγησης τής κ. Λιάκου με τίτλο «On raconte… des histoires ! Du visionnage d’un film à l’écriture créative» (Διηγούμαστε... ιστορίες : από την κινηματογραφική ταινία στη δημιουργική γραφή). Η εισήγηση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο τού 12ου ετήσιου επιμορφωτικού σεμιναρίου το οποίο διοργάνωσε ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (APF) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών τον Σεπτέμβριο 2015. Το σεμινάριο παρακολούθησαν καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας τής δημόσιας και τής ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Στην εισήγησή της η κ. Λιάκου παρουσίασε δύο κύκλους δραστηριοτήτων, που είχαν τελικό στόχο την ανάπτυξη τεχνικής αφήγησης και τη δημιουργία πρωτότυπης εικονογραφημένης ιστορίας. Συγκεκριμένα, σε μια πρώτη φάση καταδείχθηκε πώς οι μαθητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους μέσα από σειρά προκαταρκτικών ασκήσεων, ώστε να μπορούν να παρουσιάζουν γραπτώς τους τέσσερεις βασικούς ήρωες τής ταινίας: περιγράφουν την εξωτερική τους εμφάνιση, διευκρινίζουν τη σχέση που τους συνδέει, αποσαφηνίζουν τον ρόλο τους στην υπόθεση τής ταινίας και σκιαγραφούν τον χαρακτήρα τους με βάση τη στάση, τις επιλογές και τις πράξεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια τού έργου. Ο δεύτερος κύκλος δραστηριοτήτων αποσκοπεί στη μελέτη τού αφηγηματικού σχήματος (schéma narratif) και εν τέλει στη μυθοπλασία. Μέσα από σχετικές δραστηριότητες, οι μαθητές εντοπίζουν τα πέντε στάδια τής πλοκής του έργου, από την αρχική κατάσταση η οποία ανατρέπεται όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα έως την επαναφορά στην ηρεμία και την αποκατάσταση τής τάξης. Στη συνέχεια, το αφηγηματικό αυτό σχήμα, που έχουν ήδη εντοπίσει οι μαθητές στην ταινία, παρουσιάζεται μέσα από απόσπασμα βίντεο στη γαλλική γλώσσα και η επεξεργασία τού συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού γίνεται με φύλλα εργασίας. Τέλος, βασιζόμενοι στο σχήμα αυτό, οι μαθητές πλάθουν τη δική τους ιστορία, την εικονογραφούν και την παρουσιάζουν στην τάξη.