Οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Ελένη Βιολάρη, Ευφροσύνη Γεώργα και Αγγελική Γεωργακοπούλου, στις 19 Ιουνίου 2015, παρουσίασαν το εργαστήριο με τίτλο «Demander et indiquer le chemin / la direction / l’itinéraire» -«Prenons un bain pédagogique» («Ζητήστε και δείξτε τον δρόμο / την κατεύθυνση / τη διαδρομή» - «Ας κάνουμε ένα παιδαγωγικό μπάνιο») στο πλαίσιο τής διημερίδας που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire – Grèce) και πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
Βασικοί άξονες τού εργαστηρίου:
- Σχολικός εκφοβισμός: πώς να δράσουμε; Πειθαρχία στην τάξη: πώς να την εφαρμόσουμε;
- Η διαπολιτισμικότητα και η διαθεματικότητα: πώς να τις εισάγουμε στη διδακτική πράξη;
- Καινοτόμες πρακτικές και ψηφιακά εργαλεία: ποια θέση τους δίνουμε στο μάθημά μας;

Γενικός στόχος τού εργαστηρίου είναι η ενθάρρυνση των μαθητών να επικοινωνούν ειδικές έννοιες (μηνύματα) στους συμμαθητές τους για συγκεκριμένους σκοπούς μέσω τής επικοινωνιακής, βιωματικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Οι επιμέρους στόχοι ήταν: αύξηση τής αναλογίας τού προφορικού λόγου μέσα στην τάξη, ενεργός και συνειδητή συμμετοχή των μαθητών, αξιοποίηση τής διάδρασης στην τάξη και τής λειτουργικής πτυχής τής γλώσσας, επικαιροποίηση τής γλώσσας σε λόγο, ανάπτυξη των τεσσάρων συνιστωσών τής επικοινωνιακής ικανότητας, ένταξη σε πραγματικό περιβάλλον και ενσυνείδηση τής γλωσσικής εργασίας στην τάξη, μεταφορά τού πλαισίου τής τάξης σε πραγματικό κοινωνικό πλαίσιο, κινητοποίηση τού ψυχοκινητικού υπόβαθρου των μαθητών. Τέλος, οι δεξιότητες στις οποίες στοχεύει το βιωματικό ομαδικό σχέδιο εργασίας (σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο ξένων γλωσσών) είναι η κατανόηση προφορικού λόγου, η κατανόηση γραπτού λόγου, η παραγωγή προφορικού λόγου και η παραγωγή γραπτού λόγου.