Οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου, κ. Αθηνά Καλλιβρούση και κ. Δέσποινα Χατζηιωάννου συμμετείχαν σε σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας με θέμα «Η φιλοσοφία και οι δράσεις τού ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning».
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία τής Σχολικής Συμβούλου Γαλλικής Γλώσσας δρος Θηρεσίας Φωτιάδου, σε συνεργασία με την πρεσβευτή τού Προγράμματος κ. Μαρίνα Καλλιγιάννη στο 2ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού.