Στο πλαίσιο τής αδελφοποίησης τού Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Θεσσαλονίκης με το γαλλικό σχολείο Institution Notre Dame Toulon έντεκα μαθητές τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης μαζί με δεκαέξι μαθητές τού Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν τη Μασσαλία και την Τουλόν τής Γαλλίας από τη Δευτέρα 25  έως και την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019. Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγήτριες κ. Αποστολία Δεμερτζή, Σοφία Καρασάββα και Τίνα Πλατσή.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με στόχο την ουσιαστική συνεργασία των Ελλήνων με τους Γάλλους μαθητές σε θέματα που αφορούν στην κοινή πολιτισμική παράδοση των δύο χωρών, την πολιτιστική κληρονομιά και τις αλληλεπιδράσεις των πολιτισμών.

Οι μαθητές μαζί με τις καθηγήτριες τους επισκέφθηκαν το γαλλικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Institution Notre Dame στην Τουλόν, όπου παρουσίασαν τα πορίσματα τού πολιτιστικού προγράμματος που εκπόνησαν την περυσινή χρονιά. με θέμα τη γαλλική παρουσία στην αρχιτεκτονική τής Θεσσαλονίκης. Στην παρουσίαση αναδείχθηκαν και εμπλουτίστηκαν τα έως τώρα πορίσματα τού ευρωπαϊκού προγράμματος e-Twinning, στο οποίο συμμετείχαν σε σύμπραξη με τους μαθητές τού Institution Notre Dame κατά την περυσινή χρονιά, με θέμα «Thessalonique – Nice – Marseille: villes jumelées. La présence française à Thessalonique et la présence grecque au sud de la France » / « Θεσσαλονίκη – Νίκαια – Μασσαλία : Αδελφοποιημένες πόλεις. Η γαλλική παρουσία στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική παρουσία στη νότια Γαλλία».

Τα μέλη τής παιδαγωγικής ομάδας παρουσίασαν στο αδελφοποιημένο σχολείο τις εργασίες που προετοίμασαν, παρακολούθησαν μαθήματα, συμμετείχαν στη σχολική ζωή των Γάλλων, αντάλλαξαν εμπειρίες και ιδέες με τους Γάλλους συμμαθητές τους και πραγματοποίησαν κοινές ξεναγήσεις, που προετοίμασαν οι ίδιοι, στη Μασσαλία και την Τουλόν, με στόχο την από κοινού ανάδειξη τού πολιτισμού των δύο χωρών.

Η επίσκεψη αυτή, στο πλαίσιο τής αδελφοποίησης με το γαλλικό σχολείο Institution Notre Dame, αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους Έλληνες και τους Γάλλους μαθητές να συνεργαστούν χρησιμοποιώντας τις γλώσσες επιλογής τουςτα Γαλλικά και τα Αρχαία Ελληνικά.

Μέσα από την επικοινωνία με τους Γάλλους συνομήλικους τους, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και το λεξιλόγιό τους, να εξασκηθούν σε παρουσιάσεις μπροστά σε κοινό και, φυσικά, να αξιοποιήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους. Αντίστοιχα, οι Γάλλοι μαθητές μπόρεσαν να μυηθούν στον πλούτο τής ελληνικής γλώσσας και τού ελληνικού πολιτισμού μέσα από την αναζήτηση των ελληνικών αποτυπωμάτων στη νότια Γαλλία και την παρουσίασή τους στους Έλληνες μαθητές.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανασκόπηση τού ταξιδιού στη Μασσαλία και στην Τουλόν, τις εντυπώσεις των μαθητών και να δείτε την εργασία τους και βίντεο με φωτογραφίες εδώ.