Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει την 26η Σεπτεμβρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, αποδίδοντας έτσι μεγάλη σημασία στη γλώσσα, που είναι δικαίωμα των πολιτών κάθε κράτους, προσδιορίζει την εθνική του ταυτότητα και βοηθάει στη διατήρηση τής παράδοσης και τού πολιτισμού κάθε κράτους-μέλους.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος οι μαθητές των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού που διδάσκονται Γαλλικά ως β΄ ξένη γλώσσα ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τη σημασία τής πολυγλωσσίας στον σύγχρονο κόσμο, μέσα από σειρά πρωτότυπων εργασιών και δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στις τάξεις στις 26 Σεπτεμβρίου 2018.
Συγκεριμένα οι μαθητές τής Γ΄ τάξης κατασκεύασαν έναν χάρτινο μύλο με τις λέξεις Bonjour! – Au revoir! – Merci! – Ça va?, ενώ οι μαθητές τής Δ΄ τάξης κατασκεύασαν κι αυτοί έναν χάρτινο μύλο με τις λέξεις téléphone – télégramme – télévision – télécommunication.
Οι μαθητές τής Ε΄ τάξης μελέτησαν την εθνικότητα και τη γλώσσα των χωρών France – Allemagne – Grèce– Angleterre – Italie – Espagne.
Τέλος, οι μαθητές τής Στ΄ τάξης, ακολουθώντας τις προτεινόμενες δραστηριότητες τού Υπουργείου Παιδείας, μελέτησαν την ιστορία και το νόημα ενός γαλλικού παραδοσιακού τραγουδιού.