Οι μαθητές τής Στ΄ τάξης μίλησαν για τη Γαλλική Επανάσταση και τον Διαφωτισμό με αφορμή το αντίστοιχο κεφάλαιο στο μάθημα τής Ιστορίας.
Αφού διδάχθηκαν τα παιδιά τα ιστορικά γεγονότα ετοίμασαν ένα δρώμενο σχετικό με τη Γαλλική Επανάσταση και τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων τού Ανθρώπου και τού Πολίτη, καθώς και για τη συμβολή των Διαφωτιστών. Τέλος, έμαθαν και τραγούδησαν ένα γαλλικό τραγούδι με τίτλο "Liberté Egalite Fraternité" με το οποίο αφενός κατανόησαν καλύτερα τις έννοιες αυτές και αφετέρου διασκέδασαν.