Γ’ ΤΑΞΗ
• 1 πράσινο τετράδιο 40 φύλλων κλασικού μεγέθους -όχι σπιράλ CAHIER DE CLASSE
• 1 πορτοκαλί τετράδιο 40 φύλλων κλασικού μεγέθους -όχι σπιράλ CAHIER D'EXERCICES
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες

Δ’ ΤΑΞΗ
• 1 πράσινο τετράδιο 40 φύλλων κλασικού μεγέθους -όχι σπιράλ CAHIER DE CLASSE
• 1 πορτοκαλί τετράδιο 40 φύλλων κλασικού μεγέθους -όχι σπιράλ CAHIER D'EXERCICES
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες

Ε’ ΤΑΞΗ
• 1 πράσινο τετράδιο 50 φύλλων κλασικού μεγέθους -όχι σπιράλ CAHIER DE CLASSE
• 1 τετράδιο κλασικού μεγέθους 3 θεμάτων CAHIER D'EXERCICES
(DICTEE / COPIE- EXERCICES / PRODUCTION ECRITE)
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες

ΣΤ ‘ ΤΑΞΗ
• 1 πράσινο τετράδιο 50 φύλλων κλασικού μεγέθους -όχι σπιράλ CAHIER DE CLASSE
• 1 τετράδιο κλασικού μεγέθους 3 θεμάτων CAHIER D'EXERCICES
(DICTEE / COPIE- EXERCICES / PRODUCTION ECRITE)
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες

Παρακαλούμε, τα τετράδια των τριών θεμάτων να έχουν χωριστεί από το σπίτι στα αναγραφόμενα στην παρένθεση θέματα για τις Ε-ΣΤ τάξεις.
Επίσης, σε όλα τα τετράδια και βιβλία των μαθητών να υπάρχουν γραμμένες ετικέτες με το ονοματεπώνυμο, την τάξη και το σχολείο του παιδιού, με λατινικά στοιχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα:

CAHIER DE CLASSE
MARIE PAPADOPOULOU
3e classe
1e ARSAKEIO ÉCOLE PRIMAIRE